Ikony ewolucji. Nauka czy mit?

Jonathan Wells

W przygotowaniu

 

 

 • Przybliżona data publikacji: styczeń 2020
 • Opis książki
 • Spis treści
 • Opis książki

  Autorem książki jest amerykański biolog Jonathan Wells.

  Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2000 roku nakładem wydawnictwa Regnery Publishing.

  Prezentowana publikacja stanowi analizę dziesięciu najbardziej znanych świadectw, które – w powszechnej opinii – potwierdzają słuszność darwinizmu. Wells zwraca uwagę, że wiele środowisk traktuje przywołane przykłady jako ikony ewolucji. W swojej książce podejmuje on różnorodne zagadnienia, omawiając m.in.: darwinowskie drzewo życia sporządzone na podstawie odkrytych skamieniałości, homologię kończyn kręgowców, rysunki Ernsta Haeckela ukazujące podobieństwa między embrionami różnych form życia, skamieniałość archeopteryksa, a także znane zięby Darwina z wysp Galapagos.

  Wells podkreśla, że przedstawione ikony ewolucji są niezgodne z danymi empirycznymi, a także wskazuje, że niektóre zostały nawet celowo sfałszowane. Autor publikacji bardzo wiele uwagi poświęca rysunkom Haeckela, które – w opinii amerykańskiego biologa – zostały sporządzone w taki sposób, aby uwiarygodnić teorię Darwina. Wells zastanawia się, dlaczego ryciny niemieckiego badacza nadal pojawiają się w akademickich podręcznikach do biologii, skoro już dawno ustalono, że ich treść jest niezgodna z rzeczywistością. Zdaniem autora Ikon ewolucji zaistniała sytuacja wynika z bezkrytycznego stanowiska wobec teorii ewolucji Darwina.

  Amerykański uczony twierdzi, że zdyskredytowane ikony należy albo wykreślić z podręczników, albo zachować je w formie przykładów dawnych świadectw na rzecz darwinizmu, które obecnie nie mogą być traktowane jako wiarygodne dane empiryczne. Jeżeli omawiane przykłady staną się jedynie częścią historii nauki, to, jak zastanawia się Wells, jaka jest rzeczywista wartość darwinizmu, skoro jego najważniejsze ikony nie świadczą o tym, o czym świadczyć powinny?

 • Spis treści

  Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego

  Wstęp

  1. Wprowadzenie
  2. Eksperyment Millera-Ureya
  3. Darwinowskie drzewo życia
  4. Homologia kończyn kręgowców
  5. Embriony Haeckla
  6. Archeopteryks – forma przejściowa
  7. Ćma krępak nabrzozak
  8. Zięby Darwina
  9. Muszki owocowe o czterech skrzydłach
  10. Skamieniałości koniowatych a ewolucja ukierunkowana
  11. Od małpy do człowieka: najważniejsza ikona
  12. Nauka czy mit?

  Przypisy

  Indeks

  Bibliografia