Nauka a pochodzenie człowieka

Ann Gauger, Douglas Axe, Casey Luskin

W przygotowaniu

 • Przybliżona data publikacji: lipiec 2021
 • Opis książki
 • Opis książki

  Autorami książki są Ann Gauger, biolog, która prowadzi badania nad pochodzeniem człowieka; Douglas Axe, biolog molekularny i dyrektor Biologic Institute; a także Casey Luskin specjalizujący się w naukach o Ziemi.

  Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2012 roku nakładem wydawnictwa Discovery Institute Press.

  Niniejsza książka jest zbiorem pięciu tekstów: „Nauka a pochodzenie człowieka” (Ann Gauger), „Niewielki silniczek Darwina, który nie mógł” (Douglas Axe), „Pochodzenie człowieka a zapis kopalny” (Casey Luskin), „Francis Collins, śmieciowe DNA i fuzja chromosomalna” (Casey Luskin), „Nauka o Adamie i Ewie” (Ann Gauger).

  Książka ta stanowi wyzwanie dla darwinowskiego wyjaśnienia pochodzenia człowieka. Autorzy zastanawiają się, czy niekierowany proces doboru naturalnego mógłby doprowadzić do powstania człowieka? Czy świadectwa empiryczne rzeczywiście prowadzą do wniosku o wspólnocie pochodzenia? Czy hipoteza, że rodzaj ludzki pochodzi od konkretnej pary przodków, posiada naukowe podstawy? Czy człowiek może być traktowany tylko jako jeden z przedstawicieli gromady ssaków?

  Theodosius Dobzhansky napisał kiedyś, że „nic w biologii nie ma sensu, jeśli jest rozpatrywane w oderwaniu od ewolucji”. Autorzy prezentują odmienny pogląd, zgodnie z którym dopiero teoria inteligentnego projektu sprawia, że wiele zagadnień biologicznych nabiera znaczenia.