Nic za darmo. Dlaczego wyspecyfikowanej złożoności nie da się wyjaśnić bez odwołania do inteligencji

William A. Dembski

W przygotowaniu

 • Przybliżona data publikacji: styczeń 2021
 • Opis książki
 • Opis książki

  Autorem książki Nic za darmo. Dlaczego wyspecyfikowanej złożoności nie da się wyjaśnić bez odwołania do inteligencji jest William A. Dembski, amerykański matematyk i filozof polskiego pochodzenia.

  Pierwsze, anglojęzyczne wydanie ukazało się w 2001 roku nakładem wydawnictwa Rowman & Littlefield Publishers.

  W 1998 roku została opublikowana – obecnie bardzo znana – książka Dembskiego zatytułowana The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities [Wnioskowanie o projekcie. Eliminacja przypadku na podstawie małych prawdopodobieństw]. Na stronach tej pracy przedstawił on metodę wykrywania projektu zwaną filtrem eksplanacyjnym.

  Prezentowana książka stanowi rozwinięcie idei zawartych w The Design Inference. Amerykański uczony twierdzi, że złożona wyspecyfikowana informacja nie może być wynikiem działania procesów przyrodniczych i dlatego jest świadectwem przemawiającym na rzecz teorii inteligentnego projektu. Dembski częściowo przeformułował prawo zachowania informacji i podkreśla, że ilość złożonej wyspecyfikowanej informacji w zamkniętych układach przyczyn naturalnych nie ulega zwiększeniu, lecz jest stała lub maleje. Za jej zwiększenie może odpowiadać tylko przyczyna inteligentna.

  Zdaniem amerykańskiego matematyka teoria informacji wskazuje, że koncepcja przypadkowych mutacji i doboru naturalnego nie może stanowić wyjaśnienia różnorodności życia na Ziemi. Dembski sprzeciwia się opiniom uczonych, którzy podobnie jak Richard Dawkins twierdzą, że świadectwa empiryczne wskazują, iż życie powstało i rozwija się zgodnie z biegiem praw przyrody. Matematyk argumentuje, że złożone struktury biologiczne nie mogą zostać właściwie wyjaśnione bez czynnika inteligencji.

  Książka amerykańskiego uczonego jest adresowana nie tylko do zwolenników teorii ID i krytyków darwinizmu. Michael Ruse, filozof nauki i zwolennik neodarwinizmu, napisał, że nie zgadza się z poglądami Dembskiego, ale jego książka nie powinna zostać zignorowana.